تماس با ما

ساعت کاری فروشگاه :
۹:۳۰ الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۲

راه های ارتباط با ما:

مدیر فروشگاه:         ۰۹۳۷۲۹۰۷۴۹۱

مدیر فروش:              ۰۹۱۷۴۸۵۴۱۱۶

تماس با مجموعه:      ۰۹۳۷۴۷۰۳۲۹۰

آدرس: شیراز، چهارراه سیاحتگر خیابان شهید اعتمادی مجموعه کیلینک موبایل