کلینیک موبایل با بیش از ده سال سابقه فروش در زمینه موبایل و محصولات دیجیتال و دریافت رضایت مشتریان و به درخواست مشتریان این مجموعه طی تصمیماتی لزوم بر خدمات بیشتر در راستای مشتری مداری دید لذا براین باور سایت فروشگاهی کلینیک موبایل را راه اندازی کردیم